Úvodem

Jednou z tzv. civilizačních chorob je také ateroskleróza. Jedná se o kornatění tepen, jehož příčinou je ukládání tukových látek do stěny tepny. Souvisí to s pohodlným životem, tučnou a nezdravou stravou a s nedostatkem aktivního pohybu. To jsou všechno průvodní jevy charakteristické pro současný život zejména ve vyspělých zemích.

Co je příčinou aterosklerózy

rca_atherosclerosisFakticky je to ukládání tukových látek na cévních stěnách, především nezdravého cholesterolu. Na stěnách tepen a cév vznikají tzv. aterosklerotické pláty, usazují se na nich polysacharidy a vápník. Je to podobné, jako u vodovodních trubek, na jejichž vnitřních stěnách se usazuje vodní kámen. V obou případech postupně dochází k zúžení průchodnosti. V cévách se postupně omezuje průtok krve a samotné cévy ztrácejí svou pružnost. Důsledkem je nedostatečné zásobování tělních orgánů kyslíkem, čímž se poškozují. V konečném důsledku je pak ateroskleróza příčinou dalších závažných onemocnění, jako je zejména infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Rizikové faktory

arteria-con-ateromaV moderním životě je celá řada faktorů, které výše uvedený proces nejen způsobují, ale také urychlují. V první řadě je to nadměrný příjem potravy a nemusí to být pouze příliš tučná jídla. Určitou roli sehrává také genetická dědičnost. Další příčinou urychlení aterosklerózy je kouření a vysoký krevní tlak. Typickými rizikovými faktory jsou dále zvýšený celkový cholesterol, cukrovka, fyzická pasivita a obezita.

Prevence

1280px-atherosclerosis_he_4Jak se vyhnout ateroskleróze, nebo ji alespoň co nejvíce oddálit, souvisí se všemi rizikovými faktory. Znamená to vyznávat zdravý životní styl, omezit tučná a sladká jídla, zvýšit příjem vlákniny, která je hlavně v ovoci, zelenině, luštěninách apd. Živočišné tuky nahradit rostlinnými, pravidelně se hýbat a nekouřit. Léčba aterosklerózy spočívá v léčení hypertenze, cukrovky a ostatních rizikových faktorů.

Reklamy